• Posts Tagged хөрс хамгаалах

    Байгальд ээлтэй буянт үйлийг бүтээгч эмэгтэй, Бяцхандай

    by  • 2009/10/07 • blog • 5 Comments

    Намрын дунд сарын дундуур Сонгино хайрхан дүүргийн Баянхошуу дахь Монголын Фермер эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн Бяцхандайтай уулзах завшаан тохиолоо. Энэ шалмаг хөдөлгөөнтэй дунд насны эмэгтэй 1990 онд ХААДС-ыг төгсөн сургуульдаа үлдэж шавь бэлтгэх ажлаас гараагаа эхэлсэн тэрээр зах зээлийн шаардлагаар 1999 онд “Монголын фермер эмэгтэйчүүдийн холбоо” ТББ байгуулан өөрийн дүүргийн ажилгүй, ядуусын орлогыг нэмэгдүүлэх,...

    Read more →