Posts Tagged скаптол

Хог хаягдал, хөрсний бохирдлоос олон төрлийн халдварт өвчин тархах аюултай

Мягмар, Бич сарын 22nd, 2009

musorХог хаягдал нь олон төрлийн өвчин үүсгэх нян, химийн хорт бодис агуулсан байдаг тул  хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлж,  олон төрлийн халдварт өвчин,  хордлогууд үүсгэх гол хүчин зүйл болдог. (more)