Categories

Archive

OТ компани усны алдагдлаа 20% гэсэн бол Монгол эрдэмтэд алдагдлыг 80% гэж байна

0

Өнөөдөр олон улсын хэмжээнд уул уурхайн талаархи ойлголт 20-30 жилийн тэртээх ойлголтоос өөр болжээ. 20-30 жилийн өмнө ихэнх уул уурхайн компаниуд тухайн орны Засгийн газартай харилцаа сайтай байж харин байгаль орчны байна уу бусад чухал стандартуудыг дагаж мөрдөхгүй, эсвэл хагас Read more

Categories

Ундны усаа хамгаалах оролдлого засаглалын хана мөргөв

1

Монгол улсын Үндсэн хуулинд “Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй” гэж заасан хэдий ч энэ заалт өнөөгийн эрх баригчдын хувьд үл мөрдөх хоосон тунхаг төдий зүйл болохыг Улаанбаатар хотын ундны цэвэр усны нөөцийг хамгаалахтай холбогдсон Read more

Categories