Categories

Archive

Тимур Жалсарай дэлхийн ус хагалбарыг “гурван далайн цэг” гэж анх тодорхойлсон

0

Атутова Наталья  (Оросын газарзүйн нийгэмлэгийн гишүүн) Том мөрнүүд ба тэдгээрийн ай сав нь байгал-хөдөө аж ахуйн холбоонд чухал үүрэгтэй. Том мөрнүүдийн ай сав нь жижиг дунд хэмжээтэй олон голуудыг өөртөө нэгтгэдэг, ингэж үе салаа нь нэг дор холбогдож хуурай газар Read more