Tag Archives: ажиллана

Байгаль орчны байцаагчид Засаг даргын дуулгавартай зарц болж хувирчээ

Монголын Байгаль орчны салбарын хүний нөөцийн гол цөм нь  байгаль хамгаалагчид бөгөөд  тэдний үйл ажиллагаанаас салбарын ажил шийдвэрлэх хэмжээгээр хамаарах нь тодорхой.
Posted in Улаанбаатар хот, Халх Монгол, бодлого | Also tagged , , , | Leave a comment