Archives

Categories

Эх дэлхийг сүйрүүлэх анхны дохио нь Чернобылийн АТС-ын дэлбэрэлт байлаа болсон

0

Монголын Байгаль орчны Иргэний Зөвлөлийн гишүүн, “Ногоон Загалмай” ТББ-ын тэргүүн, доктор Ш. Пүрэвсүрэн УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшиж байгаа билээ. Доктор Ш. Пүрэвсүрэнг дэмжиж түүний бичсэн нийтлэлийн толилуулж байна.  ://www.dailynews.mn/?vfile=13&vmet_id=26168&vmet_main=3475&vdate=&vl=archive/ 4.5 тэрбум жил тул эх дэлхий маань сөнөсөн хойно л энэ гал Read more

Categories