Categories

Archive

Хөдөө хээр аялагсад түймрээс сэргийлэхээ ямагт санууштай

0

Салхи ихтэй хуурай энэ улиралд хуурай өвсөнд авалцсан гал замдаа тааралдсан бүхний хуйхлан түймэрдсний ул мөр Шилийн Богдоос чинагш урт удаан үргэлжлэв. Шилийн Богдын орой дээрээс орчин тойрноо тольдоход үнэхээр сэтгэл уужрам сайхан ч хэдхэн хоногийн өмнө хуйхлаад өнгөрсөн түймрийн Read more

Categories

Бичил уурхай эрхлэгчид тэсрэх бодисыг нууцаар наймаалсаар байна

1

Өнөөдөр Монголд бичил уурхайн тухай нэг л их сайхан зүйл мэт ярих болж. Харин энэ удаад аль болох нууж, тэр болгон гаргаж ярихгүй байгаа бодит байдлаас бичье. Үнэндээ монголчуудын яг хэдэн хувь нь нинжа, хэдэн хувь нь бичил уурхайчин юм Read more

Тимур Жалсарай дэлхийн ус хагалбарыг “гурван далайн цэг” гэж анх тодорхойлсон

0

Атутова Наталья  (Оросын газарзүйн нийгэмлэгийн гишүүн) Том мөрнүүд ба тэдгээрийн ай сав нь байгал-хөдөө аж ахуйн холбоонд чухал үүрэгтэй. Том мөрнүүдийн ай сав нь жижиг дунд хэмжээтэй олон голуудыг өөртөө нэгтгэдэг, ингэж үе салаа нь нэг дор холбогдож хуурай газар Read more