Author Archive

Чихэр өвс бол цөлжилтийг сааруулан элсийг тогтоон баригч үнэт эмийн ургамал

Пүрэв, Бар сарын 24th, 2011

Миний бие монгол орны говь цөлийн бүсэд нэн ховор буюу ховордсон тарималжуулах судалгааны ажлыг 22 дахь жилдээ хийж байгаа нэгэн билээ. Мөн  говийн хайргархаг хөрсөн дээр чихэр өвсийг үр болон үндэслэг ишээр

Tungaa's activity

Tungaas activity

тарималжуулах, үр болон үндэслэг ишээр тариалах арга зүйг боловсруулсан болно.  Одоо чихэр өвсний тархац, нөөц ач холбогдол, дэлхийн түүхэнд чихэр өвс тэмдэглэгдсэн байдал, чихэр өвснийг ашиглаж ирсэн байдал  өнөөгийн байдал, чихэр өвсний нөөцийн онцлог, давуу тал,  чихэр өвсний нөөц багасахад нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн талаар олон жилийн судалгааны үр дүнгээс толилууъя. (цааш)